..นางเพียงลูกชาวนา
ชะตาชีวิตดิ้นรน
นางจำจากบ้านไป
ให้ใครจากไปบ้านเกิด
..มาอาศัยเมืองไทย
เมืองไทย นางไม่เคยชิน
บางที นางเล่าความหลัง
ความหวัง ที่แม่นางฝันใฝ่
..เขามาอยู่เมืองไทยเหมือนกัน
แซ่จีน เขาต้องลำบาก
แต่เขาคงไม่แบ่งชนชั้น
แต่งงานกับ แม่นางลูกชาวนา
..เก็บจนพอสร้างแพ
ทั้งแข็งแรง เลี้ยงหมูเลี้ยงไก่
ให้นางเย็บปักถักร้อย
ตีแหวนพลอยให้แม่นางสวมใส่
..เขาเลือกอยู่ริมน้ำ
ข้างแพ เงียบสงบง่าย
สร้างไว้แทนเรือนกาย
เรือนใจ ให้แม่นางลูกชาวนา

ดนตรี..
……………….
..เก็บจนพอสร้างแพ
ทั้งแข็งแรง เลี้ยงหมูเลี้ยงไก่
ให้นางเย็บปักถักร้อย
ตีแหวนพลอยให้แม่นางสวมใส่
..เขาเลือกอยู่ริมน้ำ
ข้างแพ เงียบสงบง่าย
สร้างไว้แทนเรือนกาย
เรือนใจ ให้แม่นางลูกชาวนา
สร้างไว้แทนเรือนกาย
เตือนใจ ให้แม่นางลูกชาวนา