December7 , 2021

  แก่นแท้ของความสำเร็จ อิทธิบาท 4 รู้ยัง

  Related

  อย่าหาทำ อัพเดท MacOS Monterey

  เอาแล้ว mac เล่นกรูแล้ว อัพเดทไปเป็น mac monterey 12.0.1 แล้วเมื่อไม่นาน แต่ตอนนี้...

  บิตคอยน์ดิ่งลงต่ำกว่า 60,000 ดอลลาร์สหรัฐ

  ตลาดคริปโตผันผวน บิตคอยน์เจ้าตลาดดิ่งแรง หลังนักเทรดกังวลการเก็บภาษีในสหรัฐฯ รวมถึงข้อกำหนดให้โบรกเกอร์เปิดเผยข้อมูลนักเทรด นักวิเคราะห์เตือนอาจเกิดโดมิโนเอฟเฟกต์ เหรียญคริปโตเจ้าตลาดอย่างบิตคอยน์ และอีเธอเรียม ผันผวนหนัก บิตคอยน์ดิ่งลงต่ำกว่า 60,000...

  Now Is the Time to Think About Your Small-Business Success

  Find people with high expectations and a low tolerance...

  Program Will Lend $10M to Detroit Minority Businesses

  Find people with high expectations and a low tolerance...

  Kansas City Has a Massive Array of Big National Companies

  Find people with high expectations and a low tolerance...

  Share

  ไม่น่าเชื่อนะครับว่าการที่คนเราจะทำความสำเร็จอะไรสักอย่าง ไม่จำเป็นจะต้องไปเข้าคลาสสัมมนา ราคาแพง หรือซื้อหนังสือประเภทจิตวิทยา อะไรให้สิ้นเปลือง หากแต่ว่าเพียงแค่ศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ที่มีมายาวนานกว่า 5000 ปี ซึ่งนั่นก็คือ อิทธิบาท 4 นั่นเอง

  คำว่า อิทธิบาท แปลว่า บาทฐานแห่งความสำเร็จ หมายถึง สิ่งซึ่งมีคุณธรรม
  เครื่องให้ลุถึงความสำเร็จตามที่ตนประสงค์ ผู้หวังความสำเร็จในสิ่งใด ต้องทำตนให้สมบูรณ์
  ด้วยสิ่งที่เรียกว่า อิทธิบาท ซึ่งจำแนกไว้เป็น ๔ คือ

  ๑. ฉันทะ ความพอใจรักใคร่ในสิ่งนั้น

  ๒. วิริยะ ความพากเพียรในสิ่งนั้น

  ๓. จิตตะ ความเอาใจใส่ฝักใฝ่ในสิ่งนั้น

  ๔. วิมังสา ความหมั่นสอดส่องในเหตุผลของสิ่งนั้น

  ธรรม ๔ อย่างนี้ ย่อมเนื่องกัน แต่ละอย่างๆ มีหน้าที่เฉพาะของตน

  ฉันทะ คือความพอใจ ในฐานะเป็นสิ่งที่ ตนถือว่า ดีที่สุด ที่มนุษย์เรา
  ควรจะได้ ข้อนี้ เป็นกำลังใจ อันแรก ที่ทำให้เกิด คุณธรรม ข้อต่อไป ทุกข้อ

  วิริยะ คือความพากเพียร หมายถึง การการะทำที่ติดต่อ ไม่ขาดตอน เป็นระยะยาว
  จนประสบ ความสำเร็จ คำนี้ มีความหมายของ ความกล้าหาญ เจืออยู่ด้วย ส่วนหนึ่ง

  จิตตะ หมายถึงความไม่ทอดทิ้ง สิ่งนั้น ไปจากความรู้สึก ของตัว ทำสิ่งซึ่งเป็น
  วัตถุประสงค์ นั้นให้เด่นชัด อยู่ในใจเสมอ คำนี้ รวมความหมาย ของคำว่า สมาธิ
  อยู่ด้วยอย่างเต็มที่

  วิมังสา หมายถึงความสอดส่องใน เหตุและผล แห่งความสำเร็จ เกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ
  ให้ลึกซึ้งยิ่งๆ ขึ้นไปตลอดเวลา คำนี้ รวมความหมาย ของคำว่า ปัญญา ไว้อย่างเต็มที่

  spot_img