เมื่อวานซื้อหนังสือมาเล่มหนึ่งเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงตัวเอง ภายใน 21 วัน หนังสือมีชื่อว่า “หนังยางล้างใจ” ในเล่มจะมีหนังยางแถมมาด้วยเส้นหนึ่งให้ใส่ไว้ที่ข้อมือด้านที่ไม่ถนัด ในวันแรกให้พยายามคิดบวก ถ้ารู้สึกตัวว่าตัวเองคิดลบเมื่อไหร่ให้เอาหนังยางดีดตัวเองให้รู้สึกตัว ปรากฏว่า ทั้งวันไม่ได้ดีดเลย ไม่ใช่ว่าไม่เคยคิดลบนะ แต่เพราะว่า กรูลืม 555+