เบรคหน้า คลัชร์ ย้ายมาอยู่ทางซ้าย คลัชร์อยู่บน มือเบรคอยู่ล้าง
ส่วนเบรคหลัง กับคันเกียร์ ก็อยู่บน ล่าง ข้างซ้ายเหมือนกัน
ที่สุดก็คือการทรงตัว ตอนเข้าโค้งนี่แหละ คนปกติยังยากเลย