วันนี้ ผมเพิ่งได้ย้ายออกมาจาก พื้นที่ประสบภัย คือบ้านที่ผมอาศัยอยู่มาช้านาน ตอนนี้ ได้เข้าสู่ภาวะวิกฤตหนัก น้ำเข้าท่วมบ้านชั้นล่าง ระดับน้ำลึกเท่าหน้าอก