14725614_1111520992276453_5919650342298555038_n

ฉันเกิดในรัชกาลที่ ๙
ณ วันนี้ ฉันอายุ ๔๖ปี กับ ๑๑วัน
เช้าวันใหม่บนแผ่นดินรัชกาลที่๑๐
วันพฤหัสบดี ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศ รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร์
สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร ( รัชกาลที่ ๙ ) ครองราชย์วันที่ ๙ มิถุนายน ปี ๒๔๘๙
เมื่อพระชนมายุ ๑๙ พรรษา
เสด็จสวรรคต เวลา ๑๕:๕๒ น. ณ โรงพยาบาลศิริราช พระชนมพรรษา ๘๙ ปี
ทรงครองราชสมบัติได้ ๗๐ ปี
รัชกาลที่ ๙
ครองราชย์วันที่ ๙
ปี ๒๔๘๙
เมื่อพระชนม์มายุ ๑๙
สวรรคตพระชนม์มายุ ๘๙
สวรรคตปี ๒๕๕๙
สวรรคตปี ๒๐๑๖ (๒+๐+๑+๖ = ๙)
สวรรคตวันที่ ๑๓/๑๐/๕๙ (๑+๓+๑+๐+๕+๙ = ๑๙)
#เก็บโพสนี้ใว้ให้อยู่ในความทรงจำมีการแจ้งเตือนทุกปี
#14/10/2559